Kontakt

Sprawy organizacyjne:
Karol Sidorowski
Prezes i manager LKFA Tytani Lublin
tel.: 502 210 120

lub mail: tytani.lublin@gmail.com
(kontakt z Prezesem Klubu, Sztabem Trenerskim, Menadżerem)